Sjabloon-As-A-Service?

september 30, 2013 in Accountancy, Blog, service door Louis van Garderen

 

Kwaliteit is een basis, geen doel.

De vele regels en maatregelen ten spijt die het accountantsberoep hebben overspoeld hebben op veel onderdelen de broodnodige kwaliteitsverbetering gebracht. Maar garantie voor een servicegerichte accountant is een héél andere discussie. Kwaliteit is je basis, niet je doel. Als je dat uit het oog verliest ga je sjablonen verkopen. Een jaarrekening is dan een product van een rapportengenerator en de innovatiebox een ‘tic the box’ sessie in de aangifte Vennootschapsbelasting, een structuur het aloude abc-tje koffieleuten en de strategie-sessie een verplicht nummer.

Sjabloneren

Sjablonen

Navolgen van sjablonen.

Neem bijvoorbeeld de totstandkoming van een jaarrekening. Als een accountant die maakt – nog altijd een heel belangrijk onderdeel van het dienstenpalet van accountants! – dan wordt doorgaans gebruik gemaakt van software. Hand in hand met een werkprogramma wordt een prima jaarrekening gemaakt. De toets der vaktechnische kritiek wordt gehaald. Sjabloon-as-a-service met een zekere uitkomst: zes+.

Service beter?

Dus de jaarrekening is op orde. Maar is de service ook beter? Een tegenvraag: lever je service als een jaarrekening NIET voldoet?!? Service is volgens mij niet geleverd als een accountant zorgvuldig en deskundig zijn werk aflevert. Zo bezien is service niet anders dan een ondergrens. Waardering van de klant ligt echt op andere vlakken. Dat blijkt heel treffend uit een al eerder door mij aangehaald extern onderzoek dat in 2012 door Financial Times werd uitgevoerd. Ik citeer: “..Responses by clients to our online study indicate that reading financial statements and annual reports is no longer sufficient to demonstrate an in-depth understanding of a client’s business. Instead 75% of clients say they expect their advisers to know about their organisation’s strategy and business plan, and 67% expect knowledge of industry sectors and trends..”.

Van accountant naar adviseur

Van accountant naar adviseur

Echte service gaat dus veel verder. Niet alleen door de jaarrekening uit het voorbeeld net even meer toe te snijden op de situatie van de klant zodat de essentie van de business van elke pagina afspat, maar ook doordat de accountant weer op de stoel komt waar hij hoort: de financiële sparring partner, de kennisdeler en de verbinder met andere experts. Dus dan moet je de sector van je klant ongekend goed snappen. Iets dat ook Rabo uitstekend onderkent met hun laatste sectorupdate. Dat vraagt investeringen, die verder gaan dan een kwalitatief goed werkende sjablonenmachine.

Cloud

Maar nu even concreet. Want dat klinkt mooi, maar blijft zo in de lucht hangen. Echte service is wat mij betreft vooral lezen over de sectoren van je klanten, voordrachten houden over onderwerpen zodat je echt in-depth moet gaan. Onderzoek doen en de wereld begrijpen. Dan gaat het vanzelf boeien. En dan ben je klaar voor Service-As-A-Service. Dan begint de kennis te stromen en stijgt de Net-promotor Score.

Effectiveness-as-a-service

Oja, en om dan nog maar een andere hygiënefactor te plaatsen: dat alles moet natuurlijk in een efficiënt proces met de klant worden uitgewisseld. Paperless, electronisch, efficient, LEAN, to-the-point, prettig, met een kloppend business-model.  Maar dat laatste, daar kom ik nog wel op terug…

SAAS

Service as a service

Accountants nieuwe stijl

De accountant van de toekomst is er klaar voor: Service–As-A-Service.

Met hoofdletters.

 

 

Het nieuwe logo is er!

augustus 21, 2013 in Blog, Joinson & Spice, TMT door Louis van Garderen

Achter de schermen is de laatste weken hard gewerkt aan de seletie van de huisstijl voor Joinson&Spice, Auditors and Accountants in TMT. We zijn trots om te kunnen vertellen dat de huisstijl is geselecteerd. Hier de primeur:

Logo

De huisstijl van HET accountantskantoor in TMT

Uiteraard zijn er nog veel meer aspecten te vertellen van de huisstijl, maar dat bewaren we nog even tot de NIEUWE WEBSITE het licht ziet over enkele weken.

Achter de schermen

Wat ik al wel kwijt kan is dat we hebben gezocht naar een frisse naam die de tone of voice van het kantoor ondersteunt. De naam moet kracht uitstralen en samenwerking met de klant centraal stellen. En mag gewag maken van een tikje ‘professionele arrogantie’. Dat wordt met de pay-off “Tastefully distinctive” zo mooi ondersteund naar onze mening.

Check ook nog even de gekozen letter. Wat een fraaie letter.

Overigens is de samenwerking met Charlotte van Nonvet en met Jeroen van Us Media in dit traject een leuke voorbode voor meer Joinson….

Nou, wat vind je er van?!?

Oke, ik beken.

augustus 19, 2013 in Accountancy, Blog, Specialisatie, TMT door Louis van Garderen

TMT

I

Flesje goede wijn en TMT? Zoek de overeenkomsten! Deze maand een vakantiebreak in Frankijk dus wijn als handvat voor deze blog, hoe kan het anders. Nu valt er over wijn veel te zeggen: een complex product bij uitstek. Dat doet me denken aan mijn vorige blog over sectorspecialisatie. Wijn en sectorspecialisatie: ik zie een parallel. Ik zet de klant graag iets voor waar hij echt beter van wordt; dat hem toevoegt, waar hij scherpere inzichten van krijgt. Maar bij welke gelegenheid past sectorspecialisatie dan?

Wijnkeuze, sectorkeuze

Wijn is geen simpel product. Je staat voor de schappen maar welke wijn, wanneer drinken en met wie…. Met de keuze voor welke sector je als accountant er wilt zijn gaat wijnkeuze parallel: de ene sector is de andere niet, de en accountant de andere ook niet! Toch heb ik het bij deze vraag wat makkelijker dan bij de slijter: voor mij ís TMT geen vraag.

Hartje Amsterdam

Toen ik in 1999 in hartje Amsterdam vestigde heb ik de stad snel echt leren kennen: Amsterdam is TMT. Ik viel met mijn neus in de boter. De zeepbel van startups was aan het groeien en leek maar niet te stoppen. Media bedrijven stortten zich op de wereld van internetmarketing, de eerste e-commerce bedrijven (orange.com) en internet serviceproviders (Demon Internet) leken de successtories van de toekomst. Leuk om ze te bedienen, veel geleerd. Veel afgeleerd ook. Veel gewonnen, veel verloren. Een ding is zeker: als deze sector je te pakken krijgt, laat die je niet meer los.

Geboeid

Wat maakt de TMT sector zo boeiend? Eigenlijk is het de complexiteit van de sector: geen twee bedrijven zijn aan elkaar gelijk. Zalando is niet vergelijkbaar met Bol. En Tele2 niet met Vodafone. De vraagstukken zijn lang niet meer zo standaard als je zou wensen. De omgeving is ontzettend complex. Dus moet je als accountant scherper zijn dan ooit om te overzien waar het om gaat. Dat is het eerste.

Het tweede dat boeit is de snelheid waarmee de parameters veranderen: wat vandaag geldt, telt morgen al niet meer als basis. Vertrouwde aannames verdwijnen, regels worden moeilijker toepasbaar en de financieringshorizon is eerder in maanden dan in jaren. Dus moet je als accountant flexibel zijn: snel kunnen schakelen en je ervaring toetsen en bijstellen. De internet bubble was daarvan een mooi voorbeeld….

Ten derde is de traditie in het museum bijgezet want tradities bestaan niet meer in TMT. Geld verdienen wordt niet meer gebouwd op bestaande modellen. Verrassende combinaties van verdienmodellen wisselen elkaar af. Korte- en langetermijndoelen zijn niet langer strijdig maar versterken elkaar. Soms.

Variëteit van bedrijven, snelheid van veranderingen en gebrek aan tradities zijn de nieuwe randvoorwaarden voor de accountant geworden. En dat boeit, want als je je werk dan goed wilt doen wordt je teruggeworpen op je eigen kracht en op de kennis en ervaring van de sector.

Niet volgen maar anticiperen

En wat nog veel meer boeit, is dat je als accountant pas overleeft als je de acteruitkijkspiegel gebruikt om te remmen maar vooral om vooruit te kijken. Je laveert met je klanten mee door een landschap van regels (OPTA, NMA, privacy, security),  van technologische ontwikkelingen en van nieuwe toetreders en afhakers. Spelregels veranderen, risico’s doemen op waar ze nooit eerder zichtbaar waren en administratieve systemen staan niet langer in beton gegrift maar hangen in de lucht. Dus ben je als accountant helemaal bij in de sector. Lees je er over, volg je de blogs en probeer je de klanten voor te zijn. Niet als haantje de voorste, maar als de beste toepasser van je eigen deskundigheidsgebied.

En dan komt het

Als je eenmaal de smaak van TMT te pakken hebt, laat dat je niet meer los. Je wordt als maar nieuwsgieriger en – dat maat het zo leuk – deskundiger. Je leert andere dienstverleners te waarderen of te mijden. Je voelt risico’s op je klompen aan. En dan kijk je nog even snel in de achteruitkijkspiegel en kom je tot de conclusie: Je bent een TMT accountant.

De juiste wijn bij het juiste gerecht

Een slobberwijntje mag dan lekker weg drinken, een goed gegrilde cote de boeuf is er niet mee geholpen. Daar hoort iets rijkers bij; vol en complex. De accountantstitel mag dan genoeg lijken, de ideale combi met TMT is het niet op voorhand. Daarvoor is meer nodig: kennis van de sector.  In 1999 heb ik de TMT sector leren ontdekken. Sindsdien laat het mij niet meer los; laat ik het maar gewoon toegeven: ik ben een TMT accountant.

Santé!

Accountants specialiseren – maar in een verkeerde richting

juli 23, 2013 in Accountancy, Blog, Specialisatie, TMT door Louis van Garderen

Gespecialiseerde accountants? Open deur!

FT Effective client-advisor relationships 2012Accountants moeten hun klanten kunnen begrijpen, doorgronden, x-rayen… Dat is hun rol. Om die scherpte vraagt de gemeenschap. Kijk maar eens naar enkele spraakmakende schandalen. En ook de (te) goed betalende klant ziet accountants vooreerst als sparringpartner: de financiële specialist die met gezag en gevoel dicht bij de klant is als het er om spant. Dat blijkt bijvoorbeeld heel scherp uit het in 2012 door Financial Times werd uitgevoerd. Ik citeer: “..Responses by clients to our online study indicate that reading financial statements and annual reports is no longer sufficient to demonstrate an in-depth understanding of a client’s business. Instead 75% of clients say they expect their advisers to know about their organisation’s strategy and business plan, and 67% expect knowledge of industry sectors and trends..”.

Done.

En dat begrijpen accountants wel: doe maar eens een rondje langs de websites van de collega’s. De expertises spatten van het scherm; expertises die dicht bij de accountant blijven maar ook exotische en vergezochte expertises. Gespecialiseerd naar omvang (“gespecialiseerd in kleine bedrijven”, “corporate expertise”) of naar dienst (“ESF”, “vergunningen”, “forensic”). En toch zijn klanten ontevreden. Waar zit ‘em dat dan in….? Dat ligt volgens mij meer voor de hand dan je zou denken: we specialiseren in van alles en nog wat, ja soms zelfs in dingen die je als accountant gewoon moet beheersen. Maar NIET in de industrie van de klant zelf! Ik waag een voorzichtige conclusie: we specialiseren, maar we specialiseren verkeerd. Immers, hoe meer energie we steken in de kennis van de industrie van onze klanten, hoe scherper we twee dingen ontdekken:

  1. kennisopbouw van de sector van onze klanten is DE sleutel tot ons succes.
  2. accountants moeten bij hun core business blijven als onafhankelijk financieel (zo u wilt bedrijfseconomisch) deskundige en wegblijven van de vele exotische adviesproducten.

De bocht uit

Maar dat is wel ietsje te kort door de bocht. Want als we 1. en 2. als standaard receptuur aan onze klanten aanbieden, dan komen we ver. Maar het vereist nog wel een derde element: de behoefte aan die andere expertisevelden is wel legitiem. We moeten klanten door het woud van die exotische kennisvelden wel heen loodsen naar de vertrouwde partners die passende expertise hebben en die in staat zijn de klant adequaat te bedienen.

En zo komt onze expertise weer terug waar die was. Dan komen we pas echt terug aan de adviestafel. Met de benen op tafel akkeren we weer eens door het business model canvas. Of speuren we met gezag en kennis van zaken naar risico’s in de automatiseringsomgeving. We spreken met de klant over certificeren van hun diensten. Halen er de echte experts bij over een passende escrow-regeling voor de software of praten nog eens met een bankier over de financiering. We spelen een thuiswedstrijd voor de klant. Onafhankelijk en deskundig.

Volgens ABN Amro moet in een sectorstudie in de zakelijke dienstverlening het model op zijn kop.

Volgens ABN Amro moet in een sectorstudie in de zakelijke dienstverlening het model op zijn kop.

Dan zijn citaten van Accountancynieuws als: “…een minderheid van 43% van de ondernemers geeft aan geld over te houden aan zijn accountant. 57% van de ondernemers geeft aan dat de accountant hen géén geld oplevert aldus Exact..”. Als we sectorexpertise opbouwen, focussen op onze corebusiness en partnerren met derden-adviseurs dan komt het wel weer goed met ons. Misschien zelfs is dat “…het nieuwe als enige constante..” waarover ABN Amro mei jl. bij monde van Han Mesters repte.

Dus nog een keer: gespecialiseerde accountants? Durf keuzes te maken, blijf bij jezelf en dicht bij je klant. Doe ik ook.

Ik kies voor sectorspecialisatie.

door admin

Hit the road….?

juli 4, 2013 in Blog door admin

De dozen half ingepakt om te vertrekken.

De dozen half ingepakt.

Mijn werk als partner bij een middelgroot accountantskantoor zit er op – met nog slechts enkele weken te gaan en een geplande vakantie naar Frankrijk voor de boeg. Was het inpakken en wegwezen? Zeker niet. Het accountantskantoor waar ik aan het inpakken ben is een mooi kantoor met veel mogelijkheden en uitdagingen.

Onrustig

Misschien zit het ondernemen mij wel in het bloed. Maar ondernemen kun je ook prima binnen middelgrote accountantsorganisaties – daar zit het hem niet in. Nee, die gevoelde onrust komt van buiten: de markt van accountants schudt op zijn grondvesten. We zijn spoorzoekende accountants geworden als gevolg van prijsdruk, van het commodity-denken over onze producten, van alsmaar toenemende regelgeving, van talloze schandalen, van de grillige politieke bemoeienis en misschien wel vooral: van gebrek aan innovatie.

“Traditionele innovatie”

Waar accountantskantoren meester zijn in de hulp aan hun cliënten als traditionele sparring partner en financiële rechterhand met hun enorme bagage aan kennis en ervaring, hebben ze op eigen terrein veel laten liggen. De meest gangbare innovatie richt zich vooral op het voldoen aan nieuwe regels, op andere rapportagevormen en op nog betere toepassing van de bestaande technieken. Traditionele innovatie noem ik dat maar…. Maar echte innovatie gaat veel verder – en dat is nou nét iets dat níet bovenin de gereedschapskoffer van de doorsnee accountant ligt.

Out of the box

Wat we als beroepsgroep vooral nodig hebben is frisse wind. Van buitenaf en met andere disciplines samen innoveren. Met automatiseerders en informatiearchitecten samen de benen op tafel over nieuwe werkvormen met slimmere rapportages en een strakkere dienstverlening. Zero fault tolerance bedieningsproces misschien wel. Maar de echte vernieuwing komt van de klant zelf en van de vele gebruikers van onze producten. Luisteren naar wat zij nodig hebben, zodat ze de weg terug wel vinden. Co-creatie, self- empowerment, netwerkstructuren, core-expertise…. de nieuwe termen van de accountant?

Beroep

Maar door te focussen op de wens van de klant gooi je het beroep als de onafhankelijke deskundige toch te grabbel?!? Zeker niet! De rug rechten waar het gaat om onafhankelijke oordelen waar het maatschappelijk verkeer op wacht, de blik  naar de buitenwereld gericht. Zodat we met meer gewonnen vertrouwen dan ooit de klant door een almaar ingewikkelder wordende financiële wereld kunnen loodsen.

joinsonOpnieuw beginnen

Vast heel ambitieus, maar ik heb nu het vertrek van Mazars aanstaande is een leeg vel voor me genomen en ben gaan schetsen. De vergunningsaanvraag voor wettelijke controles is in voorbereiding en een boeiende automatiseringsopgave staat voor de boeg. Maar het moet kunnen; een accountant 3.0 die met veel kennis van zaken voor een gespecialiseerd segment de markt vernieuwend aanstormt.

 We gaan het ontdekken. Reis je mee?